یادداشتی به بهانه برگزاری گردهمایی های تدارکاتی

گردهمایی های تدارکاتی در این سه دوره که جشن های چهلمین سال برگزار شده نقش مهمی در جهت دهی و شکل دهی برنامه های جشن و ستاد داشته است.

صحبتها و پیشنهادات و انتقاداتی که از سوی شرکت کنندگان در گردهمایی های تدارکاتی مطرح می شود به برگزار کنندگان کمک بسیاری می کند تا بتوانند رهبردها و سیاستها را مشخص کنند و محتوای برنامه ها را طراحی کنند. در دو گردهمایی تدارکاتی دورۀ چهارم که برگزار شد حرفهایی شنیدم که خیلی فکر مرا مشغول کرد و تصمیم گرفتم از طریق این یادداشت و خبرنامه با سایر دوستان آنرا مطرح کنم.

اولین چیزی که به طور واضح در گفتار و سخنان دوستان شرکت کننده خود را نشان می داد دنیای حرف و تجربه بود که منتظر فرصت و محلی برای ارائه است. آقای طباطبایی حرفهایی زدند که شاید درددل خیلی ها بود .ایشان می گفتند ما 40 سال تجربه داریم و به بن بستهایی رسیدیم که  باید آنها را به جوانان معرفی کنیم تا آنها همان راههای مارا نروند. خانم شریعت پناهی می گفتند من کارهای زیادی را انجام دادم فعالیتهای اجتماعی زیادی داشتم و کتابهای بسیاری نوشته ام و مطمئنا سایر دوستان هم همینطور ، بنابراین خیلی خوب است که در جشن این فرصت فراهم شود که فعالیتهای ما ارائه شود و بقیه با آنها آشنا شوند. آقای اردشیریان گفتند که 3تا از هدفهای جشن که از آغاز طراحی شده هنوز به آن نرسیدیم.. آقای طهمورث گفتند وقتی بعد از 40 سال  با دوستانی که داشتم با رابطه ای متفاوت برخورد کردم حس قشنگی را تجربه کردم و همین به من انگیزه داد که شروع به جستجو برای پیدا کردن همکلاسی های سابق کنم.

آقای ضیایی می گفت که ارتباط داشتن با دانشگاه و همکلاسی های سابق اثرات ارزشمندی دارد که  شاید در هیچ جای دیگر نتوان آنرا پیدا کرد و چه خوب است که کارشناسان در این زمینه مقاله بنویسند و منتشر شود تا انگیزه ای  برای حضور بیشتر فارغ التحصیلان در این جشنها باشد. آقای حمزه لو گفت من دلم برای جشن تنگ شده و مرتب می گویم کاش می شد دوباره برای ما جشن بگیرند.

مجموعۀ  این صحبتها در دو گردهمایی و ذوق و شوقی که در نگاه و حاضرین دیده می شد نشان میداد که برگزاری این جشنها ضمن اینکه ابعاد بسیار گسترده تری پیدا کرده و ظرفیت ایجاد ارزش افزودۀ بسیار بیشتری را دارد.

بدیهی است که تدوین راهبردهای درست در این مقطع زمانی می تواند این ظرفیت را به کار گرفته و زمینۀ ایجاد فعالیتهای باارزش افزودۀ بالا را فراهم کند…

یکی از ضرورتهای حال حاضر اطلاع رسانی و معرفی و ارائۀ فعالیتهای انجام شده است در این سه سال اطلاعات بسیاری راجع به فارغ التحصیلان ، فعالیتهای دانشجویی ، مدیریت دانشگاه در سالهای شروع به کار، تاریخ دانشگاه، تجربۀ دانش آموختگان آن دوران ، جمع آوری شده و با حدود 100 تن از دانش آموختگان فعال و با تجربه و موثردر فعالیتهای صنعتی و مدیریتی کشور مصاحبه های ویدیویی انجام شده. خاطرات بسیاری به رشتۀ تحریر درآمده یا به صورت تصویری بازگویی شده که حاوی نکات آموزنده و جذابی است بنابرابن به نظر می رسد  جمع بندی آنچه که در این سه سال تهیه و تولید شده  بتواند سرآغاز فعالیتهای ارزشمندی قرار گیرد که نتایج آن ، راهگشای حل بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر جامعۀ ما با آن روبروست باشد. یکی دیگر از فعالیتهایی که به موازات جشن می تواند انجام شود برگزاری جلساتی با موضوعات مختلف بر

اساس تجربه های فارغ التحصیلان است که در آن جلسات، فارغ التحصیلان در رابطه با تجربیات خود سخنرانی کرده و یا تبادل نظر کنند و به پرسشهای جوانان پاسخ دهند.

سال گذشته با الهام از آگهی جذب دانشجویان که توسط خانم ضرابیان مدیر اجرایی انجمن نوشته شده بود گزارش جشن را به این ترتیب آغاز کردیم که 40 سال دیگر چگونه خواهم شد و امسال با الهام از صحبتی که با آقای زهرایی که دبیر کمیتهانتشارات

وازاعضای ثابت ستاد هستندداشتم پیشنهاد می کنم متمرکز شویم براینکه 40 سال پیش چه شکلی بودیم و در این 40 سال چه تغییری کردیم. چه تغییراتی را دوست داشتیم و به جوانان توصیه کنیم و چه تغییراتی به ما تحمیل شد که با تفکر و تعمق و تحلیل درستتر می توانستیم جهت آنرا تغییر دهیم. جمع آوری و مستند کردن آنچه فارغ التحصیلان در دانشگاه آموخته اند و چگونگی به کارگیری آنها در عمل نیز از جمله دستاوردهای با ارزشی است که  این جشن می تواند داشته باشد.

بنابراین اگر با این رویکرد جشن را برگزارکنیم که نسل قدیم تحلیل کنند چه انجام داده اند ، چقدر اثر بخش بوده اند و چه شکستها و پیروزی هایی داشتند و با مستند کردن آنها زمینۀ انتقال تجربه به نسل جوان را فراهم کنند هدیه ای ارزشمند برای نسل بعدی  تولید میشود که بوسیله آن می توانند آیندۀ روشنتری برای خود خلق کنند.

پاسخی بگذارید