گزارشی از سخنرانی خانم میکامی

خانم ماریکو میکامی، استاد دانشگاه در رشتۀ مدیریت و خبرنگار ژاپنی در سفری به تهران برای دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاه در رابطه با شناخت رفتار ژاپنی ها در بحران سخنرانی کردند.

نکات کلیدی سخنرانی ایشان این بود که :1. مردم ژاپن در مواقغ بحران صبر نمی کنند که دولت و دیگران کاری برای آنها بکنند بصورت خودجوش هر کاری از دستشان بربیاید برای بازگشت به شرایط عادی انجام می دهند.

2. مردم ژاپن مسئولیت کامل کاری که انجام می دهند ( در هر شغل و موقعیتی که باشند) را می پذیرند و این باور باعث می شود در هر شرایطی کارهای مفید و بهره ور و خلاق انجام دهند.

3. مردم ژاپن روزانه سخت تلاش می کنند و حتما ساعات انتهایی روز را به تفریح و دور هم جمع بودن و استراحت می پردازند.

4. آموزش و فرهنگسازی از خانه ها شروع  می شود و در جامعه از هر فرصتی برای آموزش و فرهنگسازی خود مردم استفاده می کنند درنتیجه فرهنگسازی از بطن جامعه ایجاد و گسترش می یابد و آموزش سینه به سینه از خانواده به فرزند انجام می شوددر نتیجه کاملا درونی می شود.

5. شرکتهای بزرگ ایده های نو و خلاق را از شرکتهای کوچکتر می گیرند و شرکتهای کوچک  از شرکتهای کوچکتر ازخود  یعنی خلاقیت از پایین به بالاست و نه از بالا به پایین.

6.مفاهیمی که باید به کودکان آموزش داده شود از طریق هنرمندان و یا شخصیتهای محبوب کارتونی در برنامه ها وسرگرمی های ایشان به صورت غیر مستقیم آموزش داده می شود.

7. در شرایطی که اتفاق ناگوار می افتد زمینه هایی فراهم می شود تا کودکان با آثار هنری پدید آمده توسط خودشان مثل نقاشی ، مجسمه سازی، قصه نویسی و خاطره نویسی احساسات خود را تخلیه کنند.

خانم میکامی به دعوت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در پایان سفر خود به چند کشور به ایران مسافرت کردند که در رابطه با تحقیقات رفتارشناسی خود برای دانشجویان و محققان سخنرانی کنند اما چه شد که  انجمن فارغ التحصیلان به فکر دعوت از خانم میکامی افتاد:

در اردیبهشت ماه سال 90 در پی برگزاری چند نشست تخصصی و ادبی از سوی کمیتۀ سخنرانی ، اعضای این کمیته  پیشنهاداتی دریافت کردند مبنی براینکه یک نشست در رابطه با چشم انداز بحرانهای محیط زیستی در سال 1404 برگزار شود کارگروههای تحقیقی تشکیل شد و در رابطه با 17 موضوع تحقیقاتی صورت گرفت که عمدتا توسط آقای مهندس حسن سادات و خانم مرضیه شاه دایی بود که یکی از آنها رخداد فوکوشیما و درسهای آن بود. این موضوع اعضای کمیته را به فکر دعوت از سفیر ژاپن انداخت.این دعوت با استقبال ایشان روبرو شد و در نشست سرو سایه فکن که در رابطه با محیط زیست در روز زمین پاک (2اردیبهشت 91)برگزارشد ایشان سخنرانی کردند و این آغازی بود بر همکاری انجمن ومدیریت امور فرهنگی وعلمی سفارت ژاپن.

پیرو نشست سرو سایه فکن، 2 سخنرانی مشترک دیگر در این رابطه  با همکاری انجمن دوستی دوستی ایران و ژاپن و معاونت برنامه ریزی شهر تهران انجام شد.تمرکز این سخنرانی ها عمدتاٌ بر سزعت بازسازی مناطق تخریب شده وبرنامه ریزی برای پیشگیری وفرهنکسازی وآماده سازی عمومی برای مقابله با بحران بود

اما سخنرانی خانم میکامی متمرکز برآموزش وفرهنگ سازی وروشهای مدیریتی کاهش هزینه ها در بحران با توجه به عدم دسترسی به منابع تجدید پذیر بود

سخنرانی خانم میکامی سومین سخنرانی از این سلسله

سخنرانی ها بود که با استقبال خوب دانشجویان و فارغ التحصیلان انجام شد حاضرین پیشنهادات زیادی مبنی بر بر ادامۀ این قبیل سخنرانی هاداشتند که کمیته در حال بررسی و برنامه ریزی برای برگزاری آنهاست.

پاسخی بگذارید