مهندسی سلامت

دراین چند روز پاسخ هایی از طرف کسانی که دراین زمینه کارکردند داشته ام طیف مواردی که کارشده بسیار وسیع بوده از زنجیره تامین دارو تا به کارگیری تیوری صف در بیمارستانها ویا استانداردسازی خدمات پرستاری همچنین اپلیکیشن های تجویز دارو ویا کنترل فشارخون وضربان قلب

راستش این وسعت طیف وپراکندگی نگرانم کرده وبنظر میرسه نقشه راه ودیدگاه کلان برای کاربرد مهندسی صنایع وعلم داده ها در مهندسی سلامت وجود ندارد امیدوارم با کمک دست اندرکاران وعلاقمندان به راه حل های مناسب برسیم

پاسخی بگذارید