بازسازی خوابگاههای دانشگاه صنعتی شریف

دوستان عزیزم مدتیه وضعیت خوابگاههای دانشگاه به لحاظ کیفیت وظرفیت ذهنمو مشغول کرده ازاینرو تمام سعی خودم را دارم انجام میدم که به دانشگاه دراین زمینه کمک کنم اگرخواستید مراهمراهی کنید برایم پایین این صفحه پیغام بگذارید

پاسخی بگذارید