مجله روش منتشر شد

مجله روش با موضوع ظروف یکبار مصرف ومهندسی صنایع منتشر شد

در این شماره مطالبی خواندنی در باره صنعت ورشد اقتصادی میخوانید بهاریه آقای منصف نیز

خواندنی است

مجله را در سایت روش به آدرس

e-ravesh.com

میتوانید بخوانید

پاسخی بگذارید