جشن کانون دانش آموختگان فنی

 

گردهمایی طبق روال هرسال برگزار شد

هیچ قسمتی از برنامه نبود که با سالهای قبل فرق داشته با شد وبرای همین من تعجب میکنم که چرا شور وهیجان سالن کاهش ندارد واقعاٌ شور شعف آنها مخصوصاٌ

جوانان دیدنی است

سالن پراز جمعیتی بود که بیش از نصف آن دانشجو بودند

میگفتند برای موسیقی{گروه دنگ شو) آمده اند ولی درهیچیک از قسمتها از دست وجیغ وسوت وهورا کم نگذاشتند

مهندس نمونه با معیارهایی که کانون فارغ التحصیلان تعیین کرده کار خوبیست بنظرمن اگر انجمن

های دیگر هم اینکار را انجام دهند تحول بزرگی در روشهای کلیشه ای مرسوم ایجاد خواهدشد

معیارهای آنان 50 امتیاز برای مسایل حرفهای و35 امتیاز مدیریتی و25 امتیاز پژوهشی که رویهم 110 امتیاز میشد بود وشرط لازم این بود که بیش از 75 در صد امتیاز حرفه ای کسب شود بعبارتی اگر امتیاز مدیریتی وپژوهشی بالا باشد ولی فرد حداقل امتیاز حرفه ای را نداشته باشد حایز شرایط مهندس برجسته شدن نمیباشد

برگزاری نمایشگاه عکسهای قدیمی که از آلبومهای شخصی جمع اوری شده بود ونمایشگاه غرفه هایی نظیر حمایت از کودکان کار خیلی جالب بود

 

پاسخی بگذارید