تو ای پری کجایی

ساعت حدود  11:30آخرین پنج شنبه شب دیماه بود که  مجری یکی از برنامه های تلویزیونی اعلام کرد علایم حیاتی مهندس همایون خرم قطع شده برایش دعا کنید

غصه ای که در کلام اوبود مرا به سالهای دوربردولحظات پر خاطره ای که با آثار اوداشتم با مرور ذهنی آثار استاد به امشب در سرشوری دارم رسیدم که اتفاقاٌ کلیپ کوتاهی که برای عکسهای جشن دوره چهارم همین چند هفته پیش ساختم این نغمه خاطره انگیز را روی آن گذاشتم وبهمین ترتیب جلورفتم تا رسیدم به ای پری کجایی وبه یاد مراسم صدمین سالگرد تولد دکتر مجتهدی افتادم

در سالن جمعیت موج میزد تمام کسانی که در مراکزی که او تاسیس یا اداره کرده بود تحصیل کرده بودند(البرزی ها شریفی ها پلی تکنیکی ها وفنی ها)همه دورهم جمع شده بودند که یاد وخاطره آن مرد بزرگ رازنده کننددر حالیکه برخی از آنها مانند مهندس خرم اکنون خود از جمله بزرگان بودند استاد همراه گروهی از هنر جویان جوانش آمده بود تا به قول خودش در این شب دینش را به دکتر مجتهدی ادا کندوپس از بیان خاطراتی از دکتر مجتهدی قطعات خاطره انگیزی نواخت وبرنامه را بابیان این نکته که هروقت از دکتر میپرسیدم چه آهنگی را دوست داری تا آنرا برایت اجرا کنم میگفت تو ای پری کجایی ونواختن این قطعه زیبا به پایان برد وشور وحال عجیبی به مجلس داد به راستی که بزرگان نقاط مشترک زیادی با یکدیگر دارند،ایجاد شورو شوق عشق به ترویج علم وفرهنگ وهنر سخت کوشی در وجود هردوی این بزرگواران تا آخرین لحظه تجلی داشت ودور از ذهن نبود که در مراسم تشییع وتدفین استاد خرم در کنار تصویرش در پوسترهایی که دست به دست میگشت نوشته شده بود تو ای پری کجایی

 

 

روحش شاد یادش گرامی

پاسخی بگذارید