شبی با ملاصدرا

برنامه شبی با ملا صدرا چهارشنبه 30  اردیبهشت ساعت 5

 

 

 

اردیبهشت ماه درایران مملو از روزهایی است که با نامها ونمادهای بزرگان وشخصیتها ویا رویدادهای فرهنگی وادبی وسیاسی وتاریخی مزین شده است:

اول اردیبهشت روزبزرگداشت سعدی

سوم””””روزبزرگداشت شیخ بهایی

نهم””””””””روزشوراها

دهم”””””””روزخلیج فارس

پانزدهم”””””””””بزرگداشت شیخ صدوق

هفدهم””””روزبیماریهای خاص

نوزدهم””””بزرگداشت شیخ کلینی

بیست وچهارم””سالروزلغو امتیاز تنباکو

بیست وپنجم””بزرگداشت فردوسی

بیست وهفتم””روزروابط عمومی وارتباطات

بیست وهشتم”بزرگداشت حکیم عمرخیام وروزجهانی موزه ومیراث فرهنگی

وبالاخره پایان اردیبهشت ماه واول خرداد روز ملی بهره وری وهمچنین بزرگداشت ملاصدرا

نگاهی به تقویم ومرور این نامها ومناسبتهاتلنگری است برای یادآوری مسولیت سنگینی

که ما وارثان این سرزمین کهن با پیشینه ای پراز فرازونشیب وگنجینه ای ازافتخارات فرهنگی وتاریخی

برای حفظ ونگهداری این میراث ارزنده وانتقال آن به نسلهای آینده داریم .

وگام اول دراین راه شناخت کافی نسبت به آن است

براستی میزان آشنایی ما باهریک ازاین نامها چقدر است؟پیشینیان ما چه هزینه هایی برای رسیدن به جایگاهی که امروز هستیم پرداخته اند سیر تحولات تاریخی ونقش صاحبان این نامها درشکل گیری این تحولات چه بوده؟

انجمن فارغ التحصیلان شریف دراین راستا وبه بهانه روز بزرگداشت ملا صدرا برنامه ای تدارک دیده که درآن ضمن مرورزندگینامه وآثار وتالیفات ملاصدرا یکی از کتابهای اوبهصورت گروهی خوانده شده ومورد بحث وگفتگو قرار گیرد.اطلاعات بیشتر در این مورددروبگاه انجمن قابل دسترسی است

http://alumsharif.org/index.php/information/bulletin-board/item/398-shabi-ba-molasadra

پاسخی بگذارید