گزارش جشن دوره سومیها

۴۰ سال دیگر چه شکلی شدم
اگر میخوای بدونی ۴۰ سال دیگه چه شکلی شدی در جشن چهلمین سال فارغ التحصیلی دوره سومی ها در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه ۹۱ شرکت کن.
این بخشی از متن آگهی برای جذب نیروهای جوان برای فعالیتهای اجرایی برگزاری جشن بود که به ابتکار سرکار خانم مینا ضرابیان مدیر اجرایی انجمن فارغ التحصیلان شریف در سطح دانشگاه توزیع شده بود وقتی اولین بار چشمم به این آگهی افتاد از ذهنم گذشت: روزی که شروع کردیم تنها چیزی که به آن فکر نکرده بودیم همین موضوع بود یعنی اساسا به فکرمان نرسیده بود که دیدن ما بزرگترها انگیزۀ حضور نسل جوان در مراسم می تواند باشد.روزیکه شروع کردیم فکرهای زیادی داشتیم.
می خواستیم فرآیندها و سازوکارهایی که یکی از دانشگاه های کشور را به وجود آورده، مستند کنیم.می خواستیم تجربه های نسل ماندگار شریف را ثبت و به نسل جوان منتقل کنیم.می خواستیم بفهمیم آیا شیوه های مدیریتی آموزشی و سازوکارها و فرآیندهای فعلی دانشگاه به گونه ای هست که ۴۰ سال دیگر نیز شریف یکی از برترین ها باشد.می خواستیم سندی تنظیم کنیم که چکیدۀ تجربیات ۴۰ سالۀ پیشتازان صنعت و هنر و تجارت باشد.
با این پرسشها و انگیزه ها اهدافی را تعریف کردیم و یک ستاد برگزاری ثابت تشکیل شد که افراد آن منتخب هیئت مدیرۀ انجمن بودند و قرار شد که در هرسال ، افرادی که چهلمین سال دانش آموختگیشان جشن گرفته می شود با ستاد ثابت همکاری کنند. دوره اول بیشتر به انگیزه های ورود دانش آموختگان به دانشگاه و ویژگی های مدیریتی و آموزشی دانشگاه پرداختیم. دورۀ دوم با محوریت ارتباط با صنعت، زندگی کاری ۴۰ سالۀ دانش آموختگان را بررسی کردیم. و امسال که دورۀ سوم بود متحیر بودیم که موضوع محوری چیست؟ دورۀ سوم دوره ای متفاوت ؟، دورۀ سوم آغاز شکوفایی فعالیتهای سیاسی و مذهبی ؟، دورۀ سوم در کنار هم قرار گرفتن عده ای جوان پرشور و با استعداد و با فرهنگهای متفاوت ؟، زندگینامۀ هر یک مارا با دنیایی آشنا می کرد که پر از درس بود. تعداد کسانی که به دلیل فعالیتهای سیاسی و مبارزه با رژیم شاهنشاهی از ادامۀ تحصیل بازمانده بودند یک هشدار جدی بود.چراکه
دانشگاه صنعتی با هدف توسعۀ صنعتی کشور و ساختن ایران به دست ایرانیان ساخته شده ولی فعالان سیاسی زیادی را پرورش داده بود.که تحصیل هدف ثانویه آنها شده بود و درکنار همۀ اینها تاسیس دانشکده های مهندسی علوم ( شیمی و فیزیک و ریاضی) و مهندسی صنایع برای اولین بار در ایران ، ویژگی بارز این دوره بود.که تغییر جهتی جدی به فعالیتهای صنعتی را موجب شده بود
ستاد با تشکیل ۷ کارگروه در یک سال ارتیاط با دوره سومی ها را برقرار کرد، زندگینامه ها جمع آوری شد و مصاحبه های زیادی انجام شد. فیلم و کتاب ویژۀ معرفی دوره سومی ها و اساتید منتشر شد و نهایتا در دوروز ۱۳ و ۱۴ مهر در دانشگاه صنعتی شریف ، جشن بزرگداشت چهلمین سال فارغ التحصیلی دوره سومیها برگزار شد.
برنامه در دوروز تنظیم شده بود که صبح روز اول حالت رسمی تر و بعداز ظهر روز دوم حالت تفریحی تری داشته باشد. در روز اول پس از خوش آمد گویی خانم فرانک قهرمانپور به نمایندگی از طرف دبیر کل انجمن سخنرانی ریاست محترم دانشگاه که از فارغ التحصیلان برای حضور و فعالیتهای بیشتر در دانشگاه دعوت نمودندآغاز شد، ایشان گفتند: در دانشگاه شریف ما دنبال این هستیم که هرچه بیشتر از پتانسیل و ظرفیت فارغ التحصیلان که بزرگترین سرمایۀ هر دانشگاه هستند استفاده کنیم. فارغ التحصیلان مانند خواهر و برادر بزرگتر دانشگاهیان و دانشجویان هستند و هرچندوقت یکبار به خانۀ پدری سر می زنند ولی انتظار مسئولین دانشگاه این است که توجه به برادر و خواهر کوچکتر بیشتر از این که فعلا هست. شود ما همه افراد یک خانواده ایم و به هم اعتماد داریم و حتما باید یکدیگر را تقویت کنیم.
دربخش بعدی دو تن از دوره سومیهای عضو ستاد خانم کاویانی نژاد وآقای حمزه لوییا مراسم تقدیر از استادان وپیشکسوتان را آقاز کردنددراین بخش
استادان و پیشکسوتان به روی سن آمدند و لوح تقدیردریافت کردند. امسال که چهلمین سال فارغ التحصیلی اولین دانش آموختگان رشتۀ صنایغ در ایران بود استادانی که نسل اول مهندسین صنایع را پرورش داده بودند آقایان دکتر رسول حجی ، دکتر فریدون کیانفر ، دکتر صفائیه و دکتر خالصی زاده به روی سن رفته و لوح تقدیر دریافت کردد
همچنین پیشکسوتان دانشکده شیمی به پاس پرورش اولین نسل شیمیستهادر دانشگاه شریف مورد تکریم واقع شدند
عکس
پس از آن یکی از استادان پیشکسوت که استادان زیادی را تربیت کرده بود به سخنرانی دربارۀ فکر و مغز پرداخت. دکتر گریگوریان گفت: من در دانشگاه آکسفورد تحصیل کردم و در دانشگاه شریف تدریس ولی ترجیح می دهم خود را شریفی بدانم.من در چند سال اخیر ضمن وفادار ماندن به رشتۀ اصلی ام یعنی سازه ،مطالعاتی در زمینۀ جامعه شناسی و ایران شناسی داشتم و به مطالب زیادی پی بردم و یکی از مهمترین آنها این است که ما ایرانیها بسیار در جستجوی علم هستیم و دارای یک فرهنگ غنی. و به همین جهت در تعامل با دیگران ،این علم و فرهنگ غنی را منتقل می کنیم. از این رو مهاجرت دانش آموختگان برای زندگی و یا ادامه تحصیل به معنی صدور علم و فرهنگ است و من با واژۀ فرار مغزها موافق نیستم بلکه به نظر من ، ما سفیران علم و دانش و فرهنگ را به کشورهای مختلف میفرستیم که در نهایت این خدمتی است در جهت ارتقای دانش و فرهنگ جامعۀ جهانی و این من نبوده ام که گفته باشم زگهواره تا گوی دانش بجوی
عکس
پس از نمایش فیلمی از فعالیتهای یکسالۀ ستاد برگزاری ، نوبت به نمایش فیلم ویژۀ دوره سومیها که گزیده ای از مصاحبه های انجام شده با آنا ن بود، رسید.در این بخش آقای حجت بابایی دوره سوم مهندسی شیمی وعضوستاد برگزاری توضیحاتی درباره نحوه انجام مصاحبه ها وتهیه فیلم ها دادند
پس از آن نوبت به اهدای تندیس به دانش آموختگان رسید که دانش آموختگان هر دانشکده به روی سن می آمدند و بعد از دریافت تندیس و گرفتن عکس یادگاری، جای خود را به دانش آموختگان دانشکدۀ دیگر می دادند . این بخش در میان فریاد شادی حضار انجام شد و به خصوص دو دانشکدۀ پرجمعیت برق و مکانیک حاضر به ترک سن نبودند.
عکس

. هنگام اهدای تندیس و عکس دسته جمعی دانشکده صنایع
آقای دکتر سید اصفهانی به همراه همسرشان

از چهره های شاخص صنایعی ها بودند
و در انتهای برنامه روز اول پس از گرفتن عکس یادگاری و دسته جمعی صرف نهار در نهارخوری دانشکده به یاد روزگاران قدیم و بازدید از دانشکده یاران ۴۰ ساله را با وضعیت امروز دانشگاه آشنا کرد.
عکس
روز دوم فضای شادتری بود چراکه گردهمایی سالیانۀ انجمن نیز در آن روز برگزار شد و فارغ التحصیلان از همۀ دوره ها همراه با خانواده هایشان حضور داشتند.
آقای دکتر مشایخی دبیر کل انجمن مراسم را آغاز کردند ایشان گفتند هدف انجمن از چنین گردهمایی تقویت ارتباط دانش آموختگان با یکدیگر و با دانشگاه است در صورتیکه این ارتباط تقویت شود دانش آموختگان نخبه ای که سالها صنایع مملکت را اداره کردند و یا پستهای کلیدی در اداره کشورمان داشته اند می توانند حمایتهای مالی فکری و کاری از دانشگاه و فارغ التحصیلان جوان انجام دهند و ظرفیتهای جدیدی ایجاد کنند همچنین از آنجا که به بهانۀ این گردهمایی تعدادی از فارغ التحصیلان مقیم خارج به ایران می آیند و از دانشگاه دیدن می کنند موقعیت خوبی جهت استفاده از ظرفیتهای این گروه عظیم از فارغ التحصیلان به وجود می آید و تجربیات منتقل می شوند
دربخش بعدی مراسم این روز یادی از درگذشتگان پیشکسوت و دوره سومیها شد.به ویژه آقای رضا جباری و مهندس تیمور لکستانی از پایه گذاران دانشگاه صنعتی شریف که در فاصلۀ جشن سال قبل و امسال از میان ما رفتند و جا داشت که در این جشن از آنان یاد شود.
در پایان این بخش تندیس هایی به رسم یادبود به خانواده های درگذشتگان دورۀ سوم اهدا شد
آقای احمدی از فارغ التحصیلان دورۀ سوم مکانیک ،بخش بعدی برنامه روز دوم را بعهده داشتند ایشان دربارۀ کنترل جمعیت و ازدیاد جمعیت به ایراد سخنرانی پرداختند. و گفتند ایران در برابر کشورهای دیگری که با انفجار جمعیت روبرو هستند با مشکل کمتری در رابطه با ازدیاد جمعیت دست به گریبان است.به زعم ایشان سیاستهایی که تا کنون در رابطه با کنترل جمعیت به کار گرفته شده ، خیلی پاسخگوی بحران به وجود آمده نبوده است
یکی از جذابترین قسمتهای برنامه روز دوم اجرای موسیقی بود. این برنامه در دو قسمت انجام شد که در قسمت اول آقای میرهاشم سجادی دوره سوم مهندسی مکانیک شریف و مسئول ستاد برگزاری جشن دورۀ سوم قطعاتی را از آثار زنده یاد محمد نوری اجرا کردند که با استقبال فراوان حاضرین روبرو شد.
قسمت خاطرات مثل سالهای قبل یکی از جذابترین قسمتها بود که توسط آقای مهندس محبی اجرا شد.
و دراین بخش حضار با بیان خاطرات خود شبی به یاد ماندنی را به وجود آوردند انگار که همه ۴۰ سال جوان شده بودند. و پس از تنفس کوتاهیقسمت دوم برنامۀ موسیقیتوسط ارکستر فیلارمونیک اجرا شد.
امسال کتاب معرفی دوره سومی ها با دو موضوع جدید توصیه به نسل جوان و پیغام ویژه و فرمت جدید پیوگرافی ، یکی از دستاوردهای مهم این جشن بود. کارگروه کتاب به سرپرستی آقای محمد زهرایی با یک سال کار نفس گیر ، کتابی را ارائه دادند که می تواند به عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
در هر دوروز نمایشگاه دستاوردهای دوره سومی ها و عکس های قدیمی و معرفی توانمندی های شرکت های حامی
جشن ، مخاطبان زیادی را جذب کرد.
در انتهای برنامه ، همۀ لبها خندان بود و صورتها شاد و پرسشها زیاد که کی نوبت ما می شود.
خیلی دلم می خواست از جوانترها می پرسیدم آیا فهمیدند چهل سال دیگر چه شکلی می شوند؟ و آیا از این شکل راضیند؟آیا ما قرار بود این شکلی شویم؟ آیا آنچه که هستیم نیاز آنروز بود یا شرایطی که درآن قرارگرفتیم به ما شکل وجهت داد؟ آیا مسولین امروز آموزش عالی کشورمان الگویی برای ۴۰ سال دیگر دارند که مطابق با نیاز روز کشورمان باشد؟ودرآخر اینکه این الگو مورد پسند دانشجویان امروز ما هست؟
عکس
عکس

فروزنده طبیبی
عضو

پاسخی بگذارید