گردهمایی صنایع برگزارشد

گرد همایی صنایع با همه کاستی هایش برگزار شد خوشحالم که از اساتید وکارمندانی که سالها برای این کشور زحمت کشیدند قدردانی شد ما ازین ببعد سعی میکنیم هرماه دور هم جمع شویم و راجع به دغدغه هایمان باهم صحبت کنیم اگر  درگردهمایی بودید وعکسی گرفتید برایم ارسال کنید  اگر نظری دا ید در قسمت دیدگاه زیر این مطلب برایم پیغام بگذارید تا با شما تماس بگیرم

چند مورد در برنامه گردهمایی بود که هم بدلیل کمبود وقت وهم شرایط پیش بینی نشده اجرا نشد اول اینکه قرار بودهرکس مایل بود نتیجه بازیهای ایران در گروه خود در جام جهانی را پیش بینی کند وبه میز ثبت نام تحویل دهد وبعد از پایان مسابقات هدایایی به کسانی که پیش بینیشان درست بوده اهداشود

بنابراین ضمن پوزش این پیش بینی هارا اینترنتی میکنیم وهرکس مایل بود میتواند ازطریق همین سایت یا ایمیل پیش بینی هایش را برایم بفرستد بعد از پایان بازیها یک نشست کوچک خواهیم داشت و هدایا به برندگان تقدیم خواهدشد

ددومین مطلب اینکه با توجه به لزوم گسترش فعالیتهای کمیته وهمینطور پایان یافتن دوره دوساله اعضای فعلی مجددا”برای 2 سال آینده فعالیت درکمیته اعضای جدید انتخاب شوند بنابراین هرکس تمایل به فعالیت در کمیته صنایع دارد ازهمین طریق یا ایمیل به من اطلاع دهد که البته من فکر میکنم انتخابات برگزار نکنیم وهرکس داوطلب فعالیت است مسولیتی را در کمیته به عهده بگیرو وآنرا راهبری کند

سومین مطلب هرماه یک موضوع را انتخاب میکنیم وراجع به آن با هم گفتگو میکنیم البته در فضای مجازی ودرپایان ماه ودر گردهمایی ماهیانه آنها را جمع بندی میکنیم وبراساس جمع بندی برنامه بعدی را شکل میدهیم

ایمیل منforoz2002@yahoo.com

اگر هم در سایت در بخش دیدگاه برایم پیغام بگذارید خیلی خوشحالل میشوم

 

ا

پاسخی بگذارید