گردهمایی سالیانه مهندسی صنایع

News   گردهمایی سالیانه دانشکده مهندسی صنایع یکشنبه 18خرداد 93 زمان : یکشنبه 18 خرداد ماه 1393 ؛ ساعت 16 الی 20 مکان : دانشگضاه صنعتی شریف، سالن جابربن حیان محور اصلی برنامه گردهمایی : تقدیر از استادان و کارمندان بازنشسته در سالهای اخیر و جشن فارغ التحصیلان سالهای 92 و 93 از کلیه صاحبان شرکت ها و صنایع که مایل به معرفی فعالیت های خود در گردهمایی می باشند خواهشمندیم با ایمیل خانم مهندس طبیبی دبیر کمیته صنایع foroz2002@yahoo.com تماس حاصل فرمایند.

پاسخی بگذارید