میانسالی با کفشهای کتانی

خیلی سخته که دوست 41 ساله  خودتو از دست بدی دوستی که آشناییت باهاش به خاطر رشته تحصیلی دانشگاهیت باشه واز قضا این رشته تازه سرو کله اش در دانشگاهها پیدا شده باشه ودر نتیجه خیلی از اصطلاحات ومطالبو بااون تجربه کنی

دوستی که شیطنتهای جوانیش با آرمانگراییش وعقاید مذهبیش ازو موجودی ساخته که مرتب درحال بهم زدن کلاسهاست وبعد از بهم زدن کلاس برای فرار از مهلکه با نهایت سرعت میدوید وبهمین دلیل همیشه کفش کتانی به پا داشت وبعد از اینکه دوران دانشجویی تمام میشه با چند دوست هم رشته دیگرت سعی میکنی مفاهیم مهندسی صنایع رو در قالب دوره های آموزشی مقاله در مجله وتحقیق به بقیه بشناسانی کمیته فارغ التحصیلان مهندسی صنایع را فعال نگهداری وپای ثابت همه این فعالیتها همون دوستته که هنوز هم هر زمان هوس شیطنت به سرش بزنه به رخت بکشه که کفش کتانی پوشیده ولی اینبار برای در رفتن از دست تو وروز تولدت  وبه هر مناسبت دیگه یک پیغام با امضای میانسالی با کفشهای کتانی ازش بگیری

سعید آروندی از میان ما رفت وآخرین بار چند روز پیش دیدمش که ازمن میپرسید برای گردهمایی بزرگ مهندسی صنایع که درپیش داریم چه مسولیتی به عهده اش بگذارم دوریش خیلی سخته ولی درآخرین سفرش نیازی به کفشهای کتانی نداره

پاسخی بگذارید