درس هایی که از دکتر مشایخی یاد گرفتم / چه کارهایی را انجام ندهم !

۱)در ابتدای صحبتم حتی اگر مخالفم نه نگویم
۲)فکرنکنم بقیه هم مثل من فکر میکنند و الگوی ذهنی آنها مثل من است.
۳)یادگرفتم که با ترشرویی وبداخلاقی با دیگران سعی نکنم حرف خود را به کرسی بنشانم.
۴)یادگرفتم استرس خودرا به دیگران منتقل نکنم
۵)یادگرفتم روشی را که قبلا بمن جواب نداده دوباره امتحان نکنم
۶)یادگرفتم وسط صحبت دیگران ندوم
۷)یادگرفتم رویکرد منفی و بدبینی در تعامل با دیگران نداشته باشم
۸) یادگرفتم با اطلاعات ناقص تصمیم گیری نکنم
۹)یادگرفتم از جیب دیگران به نفع خودم خرج نکنم
۱۰)یادگرفتم کاری را که درآن شک دارم واردش نشوم
البته همه اینها را یاد گرفتم ولی شاید شاگرد تنبلی بودم یا بدلیل سن بالا شخصیت شکل گرفته ای دارم و خیلی از این آموزه ها را واقعاً نتوانستم عمل کنم ولی این را یاد گرفتم که هرموقع از این دستور العمل ها دور می شوم به تصویر دکتر مشایخی نگاه کنم و دردل از او معذرت بخواهم و به اینکه در بسیاری از موارد خود او هم ممکن است همه را رعایت نکند خود را دل خوش کنم.

پاسخی بگذارید