گزارش جشن دوره سومیها

۴۰ سال دیگر چه شکلی شدم اگر میخوای بدونی ۴۰ سال دیگه چه شکلی شدی در جشن چهلمین سال فارغ التحصیلی دوره سومی ها در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه ۹۱ شرکت کن. این بخشی از متن آگهی برای جذب نیروهای جوان برای فعالیتهای اجرایی برگزاری جشن بود که به ابتکار سرکار خانم مینا ضرابیان […]

درس هایی که از دکتر مشایخی یاد گرفتم / چه کارهایی را انجام ندهم !

۱)در ابتدای صحبتم حتی اگر مخالفم نه نگویم ۲)فکرنکنم بقیه هم مثل من فکر میکنند و الگوی ذهنی آنها مثل من است. ۳)یادگرفتم که با ترشرویی وبداخلاقی با دیگران سعی نکنم حرف خود را به کرسی بنشانم. ۴)یادگرفتم استرس خودرا به دیگران منتقل نکنم ۵)یادگرفتم روشی را که قبلا بمن جواب نداده دوباره امتحان نکنم […]

درس هایی که از دکتر مشایخی یاد گرفتم / چه کارهایی را انجام دهم

 ۱ )حتما روی مدل ذهنی خود کنترل داشته باشم .اومیگوید هر انسان دارای یک الگوی ذهنی است که شرایط مختلف زندگی او این الگوی ذهنی را بوجود آورده و دارای یک پس زمینه است که این پس زمینه بستر رفتاری او را تشکیل داده و در روبرو شدن با مسائل این الگوی ذهنی خودبخود رفتارهای […]